2. Swissball

Disse øvelsene trener stabiliserende styrke ved hjelp av swissball. NB: Det er viktig at man behersker de grunnleggende stabiliseringsøvelsene (alle fire sider) uten utstyr.

NB: Øvelser stående på ball krever erfaring og sikring.

Øvelsene er fra hentet fra temaområdet "Basistrening", utviklet i perioden 2005-2010 av Teknikk/Motorikk-avdelingen ved Olympiatoppen.

1:59

Swissball

Denne ovelsesbanken trener stabiliserende styrke ved hjelp av swissball. Det er viktig at man behersker de grunnleggende stabiliseringsøvelsene (alle fire sider) uten utstyr.NB: De to siste øvelsen...