Tennis

0:30

Propriosepsjon og balanse

Denne øvelsesbanken trener propriosepsjon/ balanse spesifikt rettet mot tennis.
0:06

Forflytning

Denne øvelsesbanken trenere forflytning spesifikt for tennis.
0:30

Utfallsøvelser 1

Denne øvelsesbanken trener utfallsøvelser spesifikt rettet mot tennis.