Langrenn

1:50

Bevegelight/mobilitet

Med mobilitet menes funksjonell bevegelighet over flere ledd i en arbeidskjede.Med bevegelighet menes "evnen til bevegelsesutslag i ledd og leddkjeder" (Gjerset, Haugen og Holmstad, 1995)...
1:59

Statisk balanse

Kapasiteten til å holde tyngdepunktet i midten av støtteflaten. Stimulere proprioseptive leddsanser for å utvikle / bygge lokale strategier i ankel- kneledd.Statisk balanse har til hensikt å utvikl...
2:28

Dynamisk balanse

Kapasiteten til å flytte tyngdepunktet i forhold til et spesifikt bevegelsesmønster i bevegelse (tyngdeoverføring og kraftinnsats).
2:17

Stabilitet

Kapasiteten til å holde tyngdepunktet i midten av støtteflaten. Stimulere proprioseptive leddsanser for å utvikle / bygge lokale strategier i ankel- kneledd.Statisk balanse har til hensikt å utvikl...
1:04

Differensiering/uavhengighet

Kapasiteten til å oppnå stor nøyaktighet, økonomi og finavstemning av den enkelte bevegelse. Kapasiteten til å overføre bevegelser og tilpasse de til en ny situasjon eller fortsette i en annen for...